Náš tím

Ing.arch. Jana Šimková
konateľka spoločnosti, projektantka

simkova@hanak-kosice.sk
+421 903 612 732

Ing. Andrea Köböl
projektantka

kobol@hanak-kosice.sk
+421 903 269 831

Ing. Katarína Liptáková
projektantka

liptakova@hanak-kosice.sk
+421 903 269 831

Juraj Vavrek
technik montáži

montáže@hanak-kosice.sk
+421 0905 529 508