Náš tím

Ing.arch. Jana Šimková
konateľka spoločnosti, projektantka

simkova@hanak-kosice.sk
+421 903 612 732

Ing. Andrea Köböl
projektantka

kobol@hanak-kosice.sk
+421 903 269 831