Náš tím

simko_

Ing. arch. Jana Šimková
konateľka a projektantka

simkova@hanak-kosice.sk
+421 903 612 732

kobol_

Ing. Andrea Köböl
projektantka

kobol@hanak-kosice.sk
+421 903 269 831